Protecció de dades


Informació sobre Protecció de Dades

1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament

   • Entitat: RAFAEL NAVAJAS SL
   • CIF de l’entitat: B58910209
   • Direccion de l’entitat: ANSELM CLAU, 4 – (08700) IGUALADA
   • Email de l’entitat: INFO@RAFAELNAVAJAS.COM
   • Responsable del tractament : ISABEL NAVAJAS CASTELLANO
   • Telèfon del Responsable del tractament : 938032380
   • Adreça email del Responsable del tractament : INFO@RAFAELNAVAJAS.COM

  2. Finalitats En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a RAFAEL NAVAJAS SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

   • Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
   • Enviaments d’informació recíproca mitjançant la plataforma whatsapp, sense que el Responsable pugui assegurar que aquesta plataforma prengui mesures de seguretat i realitzin tractaments adequats al RGPD i la LOPDGDD
   • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
   • Prestar-los un servei
   • Servei postvenda i fidelització
   • Tramitació de pressupostos

    

   3. Termini de conservació de les dades Les vostres dades seran conservades en un temps indefinit, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciteu la seva supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per complir les obligacions legals.

    

   4. Legitimació La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

    • Consentiment inequívoc
    • Consentiment inequívoc
    • Consentiment inequívoc

     

    5. Destinataris Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:

     • Administració tributària
     • Bancs i entitats financeres
     • Gestoria/Assessoria
     • No comparteixo les dades amb tercers.

      

     6. Drets Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a RAFAEL NAVAJAS SL estem tractant dades personals que us concerneixin, o no. Així mateix, teniu dret d’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret deoposició al tractament de les seves dades. RAFAEL NAVAJAS SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
     Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

      • Per exercir el vostre dret de Accés feu clic aquí
      • Per exercir el vostre dret deRectificació feu clic aquí
      • Per exercir el seu dret deSupressió (Oblit) feu clic aquí
      • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí
      • Per exercir el vostre dret deOposició feu clic aquí
      • Per exercir el vostre dret dePortabilitat feu clic aquí

      Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: ANSELM CLAU, 4 – (08700) IGUALADA adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud. Finalment, us informem que podeu adreçar-vos davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

       

      7. Política de cookies

      Per conèixer les galetes que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç =”_blank”>política de galetes.